Další užitečné tipy, rady a návody týkající se provozu článků a akumulátorových sestav včetně vizualizací naleznete v našem vláknu na webu SOLAR FÓRUM (odkazuje mimo tyto webové stránky).

 

 

Kdy dostanu objednané zboží?

V současné době poptávka zákazníků po alternativních zdrojích elektrické energie velmi převažuje nad možnostmi dodávek zboží, zvlášť lithiových článků. Děláme maximum pro to, abychom rozšiřovali naše dodavatelské kapacity a vyhověli co nejvíce zákazníkům v co nejkratším období.

Zboží vám po jeho objednání dodáme v řádech dnů nebo i týdnů podle toho, zda se jedná o příslušenství, komponenty, anebo lithiové články. Jedno je však jisté: pokud si u nás (před)objednáte jakékoli zboží, bude vám dodáno v termínu a v pořadí, v jakém byla vaše objednávka přijata a uložena ke zpracování, a to bez výjimek.

V případě, že si u nás objednáte zboží a vyberete úhradu za něj formou bezhotovostního převodu na bankovní účet, začneme vaši objednávku připravovat. Jakmile bude zboží z objednávky kompletní a nachystáno k odeslání na vaši adresu, až teprve v tomto okamžiku vám zašleme zálohovou fakturu. Byť vaši objednávku považujeme za závaznou okamžikem jejího přijetí u nás, tak do doby odeslání zboží jsou peníze vaše.

 

Mám objednány články do sestavy. Přijdou mi i s příslušenstvím?

Není tomu tak. Pokud zamýšlíte skládat akumulátorovou sestavu, je zapotřebí mít mimo jiné k dispozici kovové propojky, případně podložky. Tyto naleznete v sekci příslušenství nebo v nabídce doporučených produktů vždy na konci produktové stránky konkrétního článku.

 

Co je BMS?

Je to zkratka systému s názvem Battery Management System. Je to zařízení určené k monitorování a řízení procesů nabíjení, balancování a vybíjení akumulátorů a jejich ochraně. BMS kontroluje, popřípadě zaznamenává údaje nebo komunikuje s uživatelem o stavu jednotlivých akumulátorů v různých režimech jejich provozu.

 

Jaký je rozdíl mezi technologiemi Li-Ion a LiFePO4?

Jmenovité napětí Li-Ion akumulátoru je 3,7 V, přičemž u LiFePO4 tato hodnota činí 3,2 V. Při sestavování nejběžněji používaných akumulátorových sestav s napětím 12 V se z výše uvedeného důvodu využívá technologie LiFePO4.

Bezpečnost provozu LiFePO4 jednoznačně upřednostňuje tuto technologii. Minimálně z důvodu neexplozivity a nehořlavosti do teploty cca 400 °C.

 

Prodáváte nové a nepoužité články?

Prodáváme výhradně nové akumulátory od předních výrobců, jakými jsou CATL, HIGHEE, GOTION, REPT, CALB nebo LISHEN. Tito výrobci patří mezi světovou špičku a dodávají své produkty společnostem jako Tesla, Volkswagen, Apple aj.

Skladové zásoby lithiových článků řídíme systémem First In - First Out. Nemůže se stát, že by se články na našem skladu ohřály déle než několik dnů, nanejvýš pár týdnů.

Dovolujeme si upozornit, že chcete-li z článku skládat akumulátorovou sestavu, je zapotřebí mít k dispozici kovové propojky, případně podložky. Tyto naleznete v sekci příslušenství nebo v nabídce doporučených produktů vždy na konci produktové stránky konkrétního článku.

 

Jaké třídy kvality jsou vámi nabízené články?

Všechny lithiové prismatické články nakupujeme v kvalitě, která se odvíjí od standardu Grade A, pokud není uvedeno jinak. Baterie, které se dostanou k vašim rukám, nepocházejí ani ze známých elektronických tržišť, ani od náhodných překupníků, kteří nabídnou nejlepší cenu, nýbrž od nám známých a ověřených dodavatelů, kteří jsou přímými odběrateli samotných výrobců.

Nomenklatura A, B, atd. je u většiny renomovaných výrobců výsledkem kontroly a klasifikace vnějšího vzhledu článků. O chemickém složení článků a z toho plynoucí kapacitě nebo vnitřním odporu článků tato klasifikace nepojednává, jelikož jednotliví výrobci garantují elektrochemické vlastnosti výrobků na základě technických listů jednotlivých druhů a šarží a tyto obvykle jsou předmětem kupní smlouvy a zároveň a logicky předmětem záruky za jakost zboží.

Shrneme-li předchozí, tak mezi články standardu Grade A patří takové, které nenesou téměř žádnou optickou vadu, ani náznak drobného mechanického povrchového poškození. Takovéto články se téměř nedostanou na volný trh a jsou dále využívány výrobci automobilů, profesionálních uložišť atd. Články standardu Grade A nesou mnohdy gravírovaný nebo lepený QR kód s informací o původu, šarži a datu výroby. Pakliže výrobce při výstupní optické kontrole nazná, že článek vykazuje alespoň jednu drobnou vadu vzhledu, QR kód znehodnotí nebo na něj doplní patřičnou třídu, např. "B".

Na vzhledu článku jsou důležité: integrita pláště (tj. žádné průrazy, vpichy, nenaražené rohy atd.), pevnost terminálů a nepoškozená hliníková tlaková pojistka.

O drobných vadách vzhledu pojednává následující text.

 

Dorazily mi od vás poškrábané a/nebo promáčklé články. Jak s uplatněním reklamace?

Nejprve je třeba zmínit, že pokud se jedná o drobné škrábance na fólii nebo pod fólií, mírné a plytké promáčkliny v plášti článku nebo nepatrné promáčkliny v rozích pláště, jedná se o kosmetické závady, které na funkčnost výrobku nemají žádný vliv. O těchto drobných změnách vzhledu, pokud existují, víme. Tato místa mohou být námi označena pro zvýraznění perem nebo fixem, neboť každý jeden článek prochází našima rukama. Články při naskladnění procházejí dále systematickou namátkovou kontrolou kapacity, vnitřního odporu a napětí.

Vysvětlení drobných změn ve vzhledu je jednoduché. Výrobci prismatických článků buďto většinou směrují své dodávky neprodleně do firem, které z těchto článků kompletují mnohočetné sestavy na míru pro další využití (automobily, solární zdroje, záložní stanice atd.), anebo se takovéto sestavy kompletují přímo již ve výrobní firmě. K takovému využití jsou tyto články primárně určeny a oko koncového zákazníka nikdy jejich podobu nespatří.

Proto je zapotřebí vést v patrnosti, že lithiový článek je elektrotechnická součástka a nikoli solitérní leštěný výstavní křišťálový pohár a jako se součástkou a s mírou obezřetnosti s ohledem na jeho chemické vlastnosti se s ním nakládá již v procesu výroby. Putuje-li jeden konkrétní článek dále na trh přes mnohé další ruce a balicí pásy, riziko výskytu oděrek, škrábanců a lehkých deformit rovných ploch pláště se mnohonásobně zvyšuje.

Projde-li našima rukama před finální expedicí k vám článek s vyšší mírou poškození (vzniklé například při nesprávné manipulaci) než uvádíme výše, takovýto do prodeje nedáme.

V souhrnu se tedy může stát, že námi dodaný článek bude mít výše uvedené drobné kosmetické vady vzhledu, což nemá žádný vliv na jeho funkčnost a není to důvod k uznání práv z titulu záruky za jakost zboží.

 

Dorazily mi od vás typově (nominálně) shodné články, liší se však drobně vzhledem nebo barvou opláštění. Co s tím?

Tyto články pocházejí od stejného výrobce, mají shodné chemické složení, shodnou kapacitu i jiné parametry a rovněž jsou shodného stáří. Jedná se o rozdíl v po sobě jdoucích šaržích vyrobených s odstupem několika hodin nebo dní. Nejedná se ani o vadnou dodávku, vědomé nebo nevědomé pochybení z naší strany.

V případě, že chcete sestavovat akumulátor a použít články z různých dodávek, dbejte vždy na to, abyste nemíchali články odlišných kapacit a/nebo odlišných výrobců a/nebo rozdílného stáří. Stáří hraje výraznou roli v případě, že jsou baterie vyrobeny s odstupem let (nikoliv měsíců nebo týdnů). Důležitým předpokladem je rovněž skutečnost, že je s články zacházeno v souladu s návodem k užití.

 

Kde se vyrábějí akumulátory sestavené z článků, které máte v nabídce?

Všechny akumulátorové sestavy, boxy, skříně a příruční komplety vyrábíme, sestavujeme a zkoušíme u nás s výjimkou komerčních produktů jiných značek.

 

Jak dlouhou záruku poskytujete na akumulátory?

Základní záruka za jakost jakéhokoli námi prodávaného zboží činí dvacet čtyři (24) měsíců, tedy i článků a akumulátorů. Tato se však nevztahuje na cyklický pokles kapacity (pokles životnosti), který je způsoben běžným užíváním. Cyklický pokles kapacity je uveden v technických specifikacích produktů.

 

Provádíte repasování akumulátorových sestav?

Bohužel. V současné době tuto službu neposkytujeme.

 

Jaký je rozdíl mezi lithiovými a olověnými akumulátory?

Lithiové články mají především výhodu ve vyšší energetické hustotě při stejné kapacitě.

 

Jak poprvé nabít akumulátor LiFEPO4?

Prvotní, tzv. inicializační nabíjení musí být provedeno proudem nanejvýš 1C, a to na napěťovou úroveň v souladu se specifikací akumulátoru. Po inicializačním nabití všech článků, které budou sestavovat akumulátor, zapojíme tyto nejdříve paralelně a ponecháme po dobu 24 hodin balancovat napětí mezi nimi. Následně články sestavíme do požadovaného sériového zapojení akumulátoru. Kapacita akumulátorů v prvních cyklech pozvolna roste. V prvních několika cyklech je nezbytné se vyhnout prudkému vybíjení akumulátoru na minimální kapacitu a jeho rychlonabíjení. Po zhruba pátém až šestém cyklu lze akumulátory používat v plném rozsahu provozního cyklu podle konkrétní specifikace výrobce.

 

Jak propojit jednotlivé články akumulátoru?

Lze použít buďto celohliníkovou propojku anebo měděnou propojku v kombinaci s Al-Cu (cupal) podložkou. Důvod je zřejmý. Měď jako spojovací materiál a hliník jako materiál, z kterého jsou póly akumulátorů vyrobeny, ačkoliv jsou oba vynikajícími elektrickými vodiči, jsou nehomogenní materiály a spojování těchto dvou materiálů jako vodičů je problematické. Hliník na svém povrchu na vzduchu oxiduje a za přítomnosti vlhkosti v kontaktu s mědí v uzavřeném elektrickém obvodu se v závislosti na velikosti proudu hliník rozkládá a vytváří usazeniny. Tento proces vede ke zvyšování přechodového odporu a teploty spoje, v krajním případě může takový kontakt zahořet a způsobit požár.

 

V jakém napěťovém rozsahu doporučujete provozovat LiFePO4 akumulátory?

Doporučujeme napěťový rozsah 3,15 V až 3,45 V. Prodloužíte tím cyklickou životnost baterie.

 

Co je to zkratka ETFE?

Jedná se o zkratku polymerového plastu s vysokou odolností vůči korozi, s vysokou pevností a trvanlivostí v širokém rozsahu teplot, který se používá mimo jiné k výrobě kvalitních poloflexibilních solárních panelů. Na trhu lze najít i levnější verze těchto panelů, které jsou vyrobeny z polyetylénu (PET). Na tomto odkazu si přečtěte více o srovnání technologií ETFE a PET (směruje na webovou prezentaci třetí strany; anglický jazyk).

 

Proč přijímáte platby na dobírku jen do výše 50000,- Kč?

Abychom Vám mohli nabízet zboží za nejlepší ceny, nechceme do nich promítat náklady za dobírky a za platby kartou v rámci dobírek. Bohužel ještě stále si přepravci v České republice za tyto služby účtují natolik vysoké poplatky, které bychom museli do kupní ceny promítnout.

Nad tento limit Vám nabídneme formu úhrady platbu bankovním převodem na náš účet. Avšak nemějte obavu, že nám platíte dlouho dopředu: zálohovou fakturu Vám zašleme k úhradě teprve ve chvíli, kdy budeme mít zboží pro Vás zabaleno a nachystáno k odeslání k Vám.