Technická specifikace

Rozsah provozního napětí: podle zvolené konfigurace

Stálý nabíjecí proud: 120 A

Stálý vybíjecí proud: 120 A

Maximální nabíjecí napětí akumulátorové sestavy: podle zvolené konfigurace

Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti přebití: 3,65 V

Prodleva sepnutí ochrany proti přebití: 2000 ms

Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti přebití: 3,45 V

Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti podbití: 2,5 V

Prodleva sepnutí ochrany proti podbití: 2000 ms

Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti podbití: 3,0 V

Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při nabíjení: 140 A

Prodleva sepnutí proudové ochrany při nabíjení: 10 s

Podmínka vypnutí proudové ochrany při nabíjení: 32 s

Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I): 140 A

Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I): 10 s

Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II): 500 A

Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II): 600 ms ~ 1800 ms

Podmínka vypnutí proudové ochrany při vybíjení (I + II): obnova po 32 s

Prodleva sepnutí ochrany proti zkratu: 5000 μs

Podmínka vypnutí ochrany proti zkratu: vypnutí zátěže a obnova po 60 s

Mezní napětí pro sepnutí balancování: 3,37 V ~ 3,43 V

Mezní rozdíl napětí pro sepnutí balancování: 10 mV

Balanční režim: nabíjení / vybíjení / trvalé balancování

Balanční proud: 200 mA

Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení: 65 °C

Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení: 55 °C

Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení: -5 °C

Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení: 0 °C

Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení: 75°C

Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení: 65 °C

Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení: -20 °C

Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení: -10 °C

Vnitřní odpor vybíjecího obvodu: 5 mΩ

Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): 35 mA

Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 500 μA

Prodleva a podmínky přepnutí do klidového režimu: po 65 s bez proudové zátěže, komunikace nebo režimu ochrany

Běžný rozsah pracovních teplot: -20 °C ~ 70 °C

Rozsah skladovacích teplot při relativní vlhkosti <90%: -40 °C ~ 85 °C

Rozměry (Š × V × H): 76 × 202 × 20 mm

 

Před prvním použitím je zapotřebí připojit nejdříve záporný pól akumulátoru k balancéru. Poté je zapotřebí připojit balanční konektor, který je již propojen na jednotlivé články akumulátoru. Při nedodržení tohoto pořadí připojení může dojít k trvalému poškození balancéru.

 

Součástí balení BMS s externím Bluetooth modulem jsou připojovací kabely.

 

Pomocí aplikace (např. XIAOXIANG BMS; ke stažení zde v novém okně prohlížeče jako produkt třetí strany) lze v přenosném komunikačním zařízení nadálku nastavit některé z parametrů a monitorovat stav jednotlivých článků akumulátoru. Nezaručujeme však, že tato aplikace bude funkční ve všech zařízeních v souvislosti s verzí jejich operačního systému a jiných parametrech. Jelikož se jedná o nástavbu a řešení třetích stran, které pro samotný provoz zařízení nejsou nezbytně nutné, neneseme jakoukoli odpovědnost za případnou nefunkčnost zařízení, ani za následné škody na zařízení, majetku nebo zdraví osob.

 

Na tomto odkazu (odkaz vede do nového okna prohlížeče na stránky Youtube) naleznete videotutoriál (jako produkt třetí strany) ke zprovoznění a užívání této aplikace (není v českém jazyce). Obsah tohoto videotutoriálu nenahrazuje návod k použití zařízení a platí stále, že ke zprovoznění zařízení je nezbytně nutné dbát postupu uvedeného v návodu k použití, anebo jeho zprovoznění přenechat osobě odborně způsobilé.


Ke stažení

Návod pro BMS

Ke stažení (846.9k)

Návod pro BMS (ENG)

Ke stažení (851.09k)

Datasheet pro BMS6S21S120 (ENG)

Ke stažení (1.08M)

Schéma a popis pro BMS6S21S

Ke stažení (2.68M)

Popis konektorů pro BMS6S21S

Ke stažení (3.7M)

Mohlo by vás také zajímat

10 dalších produktů ve stejné kategorii: