Značka CATL


"Poskytovat vynikající přínos pro zelenou energetickou revoluci pro lidstvo a poskytovat platformu pro hledání duchovního a materiálního blaha pro zaměstnance" 

o značce CATLO značce: CATL

Značka: CATL

Společnost CATL je globálním lídrem v inovativních technologiích nové energie a zavázán poskytovat přední řešení a služby pro aplikace nové energie po celém světě. Díky futuristické kombinaci technologií v softwaru a hardwaru a mechanismu samoúdržby a vnější údržby dosahují baterie CATL více cyklů, delší životnosti, lepší dlouhodobé výkonnosti a vyšších ekonomických výhod. Bezpečnost je brána v úvahu v průběhu celého životního cyklu produktů CATL. To zahrnuje nejen bezpečnost během provozu, ale také při manipulaci s produkty, skladování a recyklaci. CATL dbá na to, aby byly zajištěny správné postupy a opatření, která minimalizují rizika spojená s produkty.