• Bluetooth

Smart JBD BMS 7S-21S Li-lon 200A

BMS integrovaným Bluetooth pro precizní real-time monitoring baterií. JBD BMS poskytuje ochranu článků baterií, propočet jejich kapacity a balancování. Komunikuje také přes UART, RS485, CAN.

Před prvním použití je zapotřebí připojit nejdříve záporný pól akumulátoru k BMS. Poté je zapotřebí připojit balanční konektor, který je již propojen na jednotlivé články akumulátoru. Při nedodržení tohoto pořadí může dojít k trvalému poškození BMS.

Nelze zapojovat paralelně.

Součástí balení BMS s intergovaným Bluetooth jsou připojovací kabely.

JBD BMS

Technické specifikace:

 • ◾ Rozsah provozního napětí: 19,6 ~ 85,0 V
 • ◾ Stálý nabíjecí proud: 200A
 • ◾ Stálý vybíjecí proud: 200A
 • ◾ Maximální nabíjecí napětí akumulátorové sestavy: 84,0V
 • ◾ Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti přebití: 4,25V 
 • ◾ Prodleva sepnutí ochrany proti přebití: 2000ms
 • ◾ Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti přebití: 4,15V
 • ◾ Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti podbití: 2,8V
 • ◾ Prodleva sepnutí ochrany proti podbití: 2000ms
 • ◾ Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti podbití: 3,0V
 • ◾ Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při nabíjení: 300A
 • ◾ Prodleva sepnutí proudové ochrany při nabíjení: 10s
 • ◾ Podmínka vypnutí proudové ochrany při nabíjení: 32s
 • ◾ Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I): 300A
 • ◾ Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I): 10s
 • ◾ Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II): 1000A
 • ◾ Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II): 600ms ~ 1800ms
 • ◾ Podmínka vypnutí proudové ochrany při vybíjení (I + II): obnova po 32s
 • ◾ Prodleva sepnutí ochrany proti zkratu: 5000 μs
 • ◾ Podmínka vypnutí ochrany proti zkratu: vypnutí zátěže a obnova po 60s
 • ◾ Mezní napětí pro sepnutí balancování: 3,95V ~ 4,05 V
 • ◾ Mezní rozdíl napětí pro sepnutí balancování: 10mV 
 • ◾ Balanční režim: nabíjení / vybíjení / trvalé balancování
 • ◾ Balanční proud: 100mA / 180mA / 260 mA
 • ◾ Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení: 65°
 • ◾ Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení: 55°
 • ◾ Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení: -5°
 • ◾ Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení:
 • ◾ Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení: 75°
 • ◾ Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení: 65°
 • ◾ Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení: -20°
 • ◾ Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení: -10°
 • ◾ Vnitřní odpor vybíjecího obvodu: 5 mΩ
 • ◾ Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): 35 mA
 • ◾ Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 500 μA
 • ◾ Prodleva a podmínky přepnutí do klidového režimu: po 65s bez proudové zátěže, komunikace nebo režimu ochrany
 • ◾ Běžný rozsah pracovních teplot: -20 °C ~ 70 °C
 • ◾ Rozsah skladovacích teplot při relativní vlhkosti <90%: -40 °C ~ 85 °C
 • ◾ Komunikace: 

JBD Smart BMS

Pomocí této aplikace (QR kód vede na zdroj aplikace; jedná se o produkt třetí strany) lze v přenosném komunikačním zařízení na dálku nastavit některé z parametrů a monitorovat stav jednotlivých článků akumulátoru. Nezaručujeme však, že tato aplikace bude funkční ve všech zařízeních v souvislosti s verzí jejich operačního systému a jiných parametrech. Jelikož se jedná o nástavbu a řešení třetích stran, které pro samotný provoz zařízení nejsou nezbytně nutné, neneseme jakoukoli odpovědnost za případnou nefunkčnost zařízení, ani za následné škody na zařízení, majetku nebo zdraví osob.

JBD APP

Na tomto odkazu (odkaz vede do nového okna prohlížeče na stránky Youtube) naleznete videotutoriál (jako produkt třetí strany) ke zprovoznění a užívání této aplikace (není v českém jazyce). Obsah tohoto videotutoriálu nenahrazuje návod k použití zařízení a platí stále, že ke zprovoznění zařízení je nezbytně nutné dbát postupu uvedeného v návodu k použití, anebo jeho zprovoznění přenechat osobě odborně způsobilé.


Ke stažení

Návod pro BMS

Ke stažení (2.16M)

Návod pro BMS (ENG)

Ke stažení (2.1M)

8 dalších produktů ve stejné kategorii: